Zoals u ziet horen grond-, kraan- en nivelleerwerken ook tot ons dienstenpakket. Deze werken kaderen meestal in de voorbereiding voor de aanleg van uw tuin of bestrating en kan o.a. het volgende omvatten:

* Het afvoeren van bestaande grond en/of het aanleveren van    extra zwarte grond
* Leveren van teelaarde, compost, boomschors e.d.
* Frezen en nivelleren van terreinen
* Werken als voorbereiding op bestrating (bedding)
* Taluds aanleggen (kaarsrecht met de laser of natuurlijk    glooïend)

 

 

© 2018 alle rechten voorbehouden Tuinaanleg De Bock
Webdesign:
Pweb-solutions