Voor het ontwerp van uw nieuwe tuin (of een aanpassing van uw bestaande tuin ) werken wij samen met bekwame tuinarchitecten die in samenspraak met u een plan uitwerken. Aan het ontwerp van uw tuin wordt veel aandacht besteed, een tuin maak je dan ook niet voor een paar jaar.

Allereerst hebben we een verkennend gesprek waarbij we uw wensen en ideeën bekijken:
* wat is de functie van de tuin?
* veel privacy of veel openheid?
* wat is mogelijk op het beschikbare terrein?
* hoeveel en welke kleuren verkiest u?
* welk budget had u voorzien?
* overlopen van onze werkwijze.
* …

Daarna komen de opmeting en analyse van het terrein en evt. de inventarisatie van bestaande planten en de huidige toestand. Op basis van deze gegevens kan er eventueel een voorontwerp gemaakt worden, wat dan natuurlijk grondig met u besproken wordt. Na de laatste details te hebben uitgewerkt en besproken, volgt er een definitieve versie van uw plannen.

Uw plannen worden daarna verder vervolledigd door keuze van planten en materialen. Dit omvat onder andere:
* een plantenlijst
* een beplantingsplan (waar komen welke planten)
* een bloeischema (welke planten bloeien wanneer)

klik op foto om te vergroten     klik op foto om te vergroten

De kostprijs voor aanleg van uw tuin is natuurlijk afhankelijk van de gekozen planten en gebruikte materialen. Vanaf dit moment kan er een raming gemaakt worden voor de aanleg van uw tuin.

© 2018 alle rechten voorbehouden Tuinaanleg De Bock
Webdesign:
Pweb-solutions